สมัครบัตรเครดิต l สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สําหรับอาชีพอิสระ (Freelance)

สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ การสมัครบัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกันนั้นสมัครได้ง่ายมีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเหมือนบัตรเครดิตธรรมดา แต่จะต้องใช้เงินฝากในการค้ำประกันวงเงิน (สถาบันการเงิน และธนาคารมักจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 50,000 บาท) การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิต ดังต่อไปนี้(ร่วมกับใบสมัคร)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สําหรับอาชีพอิสระ (Freelance)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตยืนยันตัวตน ว่าผู้สมัครนั้นมีตัวตนอยู่จริง และมีข้อมูลที่ตรงกับในใบสมัคร (ใบสมัครจะต้องกรอกข้อมูล ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา) สำหรับข้าราชการอาจจะใช้สำเนาบัตรข้าราชการก็ได้ การใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องและปลอดภัยคือเซ็นลายมือชื่อกำกับการใช้งานทุกครั้ง

– สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารสำคัญ ที่ใช้ในการระบุตัวตน เพราะสำเนาทะเบียนบ้าน จะมีข้อมูลที่อยู่ของคุณระบุเอาไว้ สำหรับการพิจารณาร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นการถ่ายสำเนาจะต้องถ่ายให้ชัดเจน เพราะเอกสารทะเบียนบ้าน จะมีข้อมูลมากมายระบุไว้

– เอกสารยืนยันรายได้ หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน จะใช้หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด แต่ในกรณีของผู้ทำงานอิสระ ไม่ได้สังกัดบริษัท หรือหน่วยงานไหน จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก. หรือบริษัทจำกัด ซึ่งจะต้องขอย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาบัญชีเงินฝากของกิจการ (ที่ใช้เป็นบัญชีหลักในการรับเงินจากลูกค้า) แบบกระแสรายวัน ซึ่งเอกสารนี้จะมีการแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เข้ามาของกิจการ เป็นการยืนยันว่ากิจการมีรายได้จริงๆ สำเนาของบัญชีเงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน ที่นำมาใช้ประกอบกับการสมัครบัตรเครดิต จะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อมูลการไหลเวียนของเงินในบัญชี ย้อนหลังขึ้นไปไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับเอกสารบัญชีธนาคารนั้น ผู้สมัครสามารถใช้บัญชีของกิจการ หรือบัญชีส่วนตัวก็ได้ แต่จะต้องมีการสำเนาหน้าที่เป็นชื่อบัญชีให้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นบัญชีของกิจการ ผู้สมัครจะต้องมีการแนบรายชื่อผู้ถือหุ้นในกิจการของตนมาด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการจริงๆ

เคล็ดลับ สมัครบัตรเครดิตอะไรดี ที่ให้ประโยชน์กับคุณมากที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี การเลือกบัตรเครดิตในสมัยนี้ อาจจะทำให้เกิดความสับสนอยู่บ้าง เพราะปัจจุบันมีบัตรเครดิตหลากยี่ห้อ หลายประเภทให้เลือกใช้งานกันจนบางครั้ง ผู้บริโภคอย่างเราๆ นั้นก็เปรียบเทียบข้อมูล หรือดูรายละเอียดกันไม่ไหว ดังนั้นสำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกบัตรเครคิต สมัครบัตรเครดิตอะไรดี

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี แนวทางในการเลือกบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี เลือกบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุด เพราะเมื่อคุณไม่สามารถชำระคืนเต็มจำนวนได้ เวลาจ่ายขั้นต่ำ จะได้ไม่เป็นภาระทางการเงินมาก เพราะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนั้นหากเป็นได้ ควรเลือกสมัครบัตรเครดิตที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมรายปี จะช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณได้ แม้จะไม่มากนักก็ตาม
สมัครบัตรเครดิตอะไรดี เลือกบัตรเครดิต ที่มีช่องทางการชำระคืนหลากหลาย เพราะจะทำให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่อคิวที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น จะทำให้เกิดความสะดวกในการจ่ายคืน และไม่พลาดเรื่องสำคัญของคุณ
สมัครบัตรเครดิตอะไรดี เลือกใช้บัตรเครดิต ที่มีการพ่วงบริการต่างๆ ที่ช่วยให้การใช้งานบัตรเครดิตของคุณปลอดภัยขึ้น เช่น บริการพวก SMS alert หรือ Email แจ้ง เมื่อมีการใช้บัตรเครดิต จะช่วยทำให้คุณสามารถเห็นการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้ง
อย่าลืมอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดของบัตรเครดิต และการใช้งานให้เข้าใจทุกครั้ง ป้องกันการเข้าใจผิด และการใช้งานที่ผิดเงื่อนไข จนทำให้เสียประโยชน์

สมัครบัตรเครดิต หลักการทั่วไปในการพิจารณา

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิต เป็นบริการบัตรอีเล็กทรอนิกส์ที่มีการพยายามนำเอามาใช้แทนระบบการจ่ายซื้อสินค้า-บริการด้วยเงินสด ตลอดจนการใช้ทำธุรกรรมด้านต่างๆ แทนเงินสด เพราะบัตรเครดิตนั้นสามารถให้ทั้งความสะดวกสบาย และให้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่าการใช้เงินสด

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท จากแหล่งรายได้ต่างๆ

นอกจากนั้น ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัตรเครดิต หรือสถาบันการเงิน ก็จะมีหลักการทั่วไปในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ให้แก่ผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตจะต้องมีประวัติการเงินที่ขาวสะอาด หรือมีประวัติที่ดีในเครดิตบูโร กล่าวคือไม่ควรมีหนี้ค้างชำระอยู่เลย ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบใด ซึ่งหากคุณมีประวัติการเงินที่ไม่ดี ธนาคารและสถาบันการเงินอาจจะไม่พิจารณาอนุมัติ เพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต มีที่อยู่ ที่ติดต่อได้สะดวก แน่นอนว่าการที่ผู้สมัครให้ข้อมูลการติดต่อ ที่เป็นจริง นั้นจะทำให้สะดวก และง่ายต่อการติดต่อต่างๆ เช่น การส่งเอกสาร การติดตามทวงหนี้ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสขึ้นมากในการได้รับพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต

ทําบัตรเครดิตเงินเดือนไม่ถึง 15,000 อยาก สมัครบัตรเครดิต

บัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน หรือยี่ห้ออะไร ก็มักจะมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ที่ยื่นสมัครบริการเข้ามาอยู่เสมอ ซึ่งวงเงินก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละยี่ห้อ หรือชนิดของบัตรเครดิตนั้นๆ (มักอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป) อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เงินเดือนไม่ถึง และอยากจะสมัครบัตรเครดิตนั้น จะทำยังไงดี วันนี้เรามีคำตอบครับ

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของแต่ละธนาคารที่ให้บริการบัตรเครดิต ว่าหากเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ เปอร์เซ็นต์ในการพิจารณาให้ผ่านนั้นน้อยมาก เนื่องจากทางสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต จะมองว่าผู้สมัคร อาจจะมีแนวโน้มในการชำระหนี้ไม่ได้นั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสมัครไม่ได้เลยซะทีเดียว เพียงแต่ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทําบัตรเครดิตเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ทําบัตรเครดิตเงินเดือนไม่ถึง อยากทําบัตรเครดิตแต่เงินเดือนไม่ถึง ทำยังไงดี

  1. หากรายได้ไม่ถึง ก็หารายได้เพิ่ม เป็นวิธีการง่ายๆ ที่หลายๆ คนทำแล้วได้ผล การหารายได้เพิ่มเช่น การทำงานพิเศษ การทำธุรกิจ หรือขายของเป็นรายได้เสริม หลังจากเลิกการทำงานหลักในแต่ละวัน ซึ่งเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ในการพิจารณาของผู้ให้บริการบัตรเครดิตยี่ห้อต่างๆ นั้นเกิดความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะท่านที่มีงานพิเศษและมีกระแสเงินเข้าอย่างต่อเนื่องคงที่ ก็จะทำให้มีโอกาสได้รับอนุมัติบัตรเครดิตได้มากขึ้นนั่นเอง
  2. สมัครบัตรเครดิตไม่ได้ แต่บัตรอื่นๆ ก็ยังมี ปัจจุบันไม่ได้มีแค่บัตรเครดิตอย่างเดียว ที่ให้บริการกันนะครับ เช่น บัตรเดบิต หรือบัตรที่ใช้รูดซื้อของได้เหมือนกัน แต่จะต้องมีวงเงินในบัญชีครบเท่ากับราคาของของชิ้นนั้น บัตรแบบนี้มีข้อดีก็คือ ทำให้เราไม่เป็นหนี้ครับ มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกบัตรหนึ่งที่มาแรงมากๆ นั่นคือบัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า เป็นต้น ข้อดีของบัตรประเภทนี้คืออนุมัติง่ายกว่าบัตรเครดิตเยอะ เงินเดือนไม่เยอะก็สามารถสมัครได้ แต่มีข้อเสียคือดอกเบี้ยมักจะแพงกว่าบัตรเครดิต
  3. หาคนมาค้ำซะ หากเราอยากจะสมัครบัตรเครดิตจริงๆ แต่เงินเดือนไม่ถึงขั้นที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิต จะพิจารณา ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งคือ การให้คนมาค้ำประกัน เพื่อให้ทางธนาคารพิจารณาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการใช้วิธีนี้ควรปรึกษา และสอบถามทางธนาคารก่อนนะครับ
  4. ใช้วงเงินค้ำประกัน เป็นวิธีการเพิ่มโอกาสในการสมัครบัตรเครดิตที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอยู่เหมือนกัน โดยหลักการก็คือทางธนาคารผู้ให้บริการจะทำให้ผู้สมัครนั้นเปิดบัญชีเงินฝาก (เท่าไหร่ตามแต่ผู้ให้บริการกำหนด) มาค้ำประกันการสมัครบัตรเครดิต เหมาะสำหรับผู้ที่อยากทำบัตรเครดิต แต่ฐานเงินเดือนยังไม่ถึง เช่น เพิ่งเข้าทำงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรสอบถามทางผู้ให้บริการก่อนสมัครครับ
  5. หากทำทุกทางแล้วยังสมัครไม่ได้ ให้รอไปก่อนครับจนกว่าจะพร้อม หรือจะล้มเลิกความคิดการทำบัตรเครดิตไปเลยก็ได้ เพราะมีข้อดีคือไม่ทำให้เราได้เป็นหนี้นั่นเอง

 

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย บัตรเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครบัตรเครดิตผ่านง่ายอนุมัติเร็ว ต้องที่นี่

สมัครออนไลน์