สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านนั้น เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่

สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านนั้น เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย บัตรเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครบัตรเครดิตผ่านง่ายอนุมัติเร็ว ต้องที่นี่

สมัครออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน ในการสมัครบัตรเครดิตนั้น หลายๆ คนอาจจะเคยประสบกับปัญหา คุณสมบัติครบถ้วน แต่สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ไม่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า ในเมื่อคุณสมบัติครบ แต่กลับสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านนั้น เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่? บทความนี้มีคำตอบครับ

สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านนั้น เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่

สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน มีบทบาทงานการที่ดี และก็มั่นคงก็จริง แต่อายุการทำงานยังน้อยอยู่ หลายๆ คนรีบร้อนในการขอใช้บริการบัตรเครดิต โดยลืมดูว่าอายุงานของคุณนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์ ซึ่งธนาคารจะมีการกำหนดเกณฑ์อายุงานไว้ว่า จะต้องมีอายุงานเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป (บางธนาคารจะกำหนดไว้เลยว่าต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป) ซึ่งจะเป็นช่วงที่หน้าที่การงานมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นหากคุณยังอยู่ในช่วงเดือนแรกๆของการทำงาน แม้จะมีฐานเงินเดือนถึงเกณฑ์ มีรายได้ประจำ ตลอดจนคุณสมบัติด้านอื่นๆ ครบถ้วน ก็จะไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ ดังนั้นควรรอไปก่อนสักระยะให้งานการเข้าที่เข้าทางก่อน จึงสมัครบัตรเครดิตได้

สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน คุณมีรายได้ที่ไม่ชัดเจน และไม่มีสลิปเงินเดือน หรือไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน พูดง่ายๆ ว่าอาชีพที่ไม่สามารถมีเอกสารเหล่านี้ได้ คืออาชีพอิสระ หรือค้าขายนั่นเอง อันนี้คุณต้องทำใจว่าโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตธรรมดานั้นต่ำกว่าผู้ทำงานประจำ และมีเอกสารดังกล่าวชัดเจน ดังนั้นทางเลือกของคุณคือการหันไปสมัครบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกันแทนจะดีกว่า

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย บัตรเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครบัตรเครดิตผ่านง่ายอนุมัติเร็ว ต้องที่นี่

สมัครออนไลน์