สมัครบัตรเครดิต หลักการทั่วไปในการพิจารณา

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต หลักการทั่วไปในการพิจารณาสมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย บัตรเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครบัตรเครดิตผ่านง่ายอนุมัติเร็ว ต้องที่นี่

สมัครออนไลน์

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิต เป็นบริการบัตรอีเล็กทรอนิกส์ที่มีการพยายามนำเอามาใช้แทนระบบการจ่ายซื้อสินค้า-บริการด้วยเงินสด ตลอดจนการใช้ทำธุรกรรมด้านต่างๆ แทนเงินสด เพราะบัตรเครดิตนั้นสามารถให้ทั้งความสะดวกสบาย และให้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่าการใช้เงินสด

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท จากแหล่งรายได้ต่างๆ

นอกจากนั้น ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัตรเครดิต หรือสถาบันการเงิน ก็จะมีหลักการทั่วไปในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ให้แก่ผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตจะต้องมีประวัติการเงินที่ขาวสะอาด หรือมีประวัติที่ดีในเครดิตบูโร กล่าวคือไม่ควรมีหนี้ค้างชำระอยู่เลย ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบใด ซึ่งหากคุณมีประวัติการเงินที่ไม่ดี ธนาคารและสถาบันการเงินอาจจะไม่พิจารณาอนุมัติ เพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต มีที่อยู่ ที่ติดต่อได้สะดวก แน่นอนว่าการที่ผู้สมัครให้ข้อมูลการติดต่อ ที่เป็นจริง นั้นจะทำให้สะดวก และง่ายต่อการติดต่อต่างๆ เช่น การส่งเอกสาร การติดตามทวงหนี้ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสขึ้นมากในการได้รับพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย บัตรเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครบัตรเครดิตผ่านง่ายอนุมัติเร็ว ต้องที่นี่

สมัครออนไลน์